Aangenaam kennis te maken! Mijn naam is Johan Visser en vanaf 1 juni 2018 ben ik gestart met Visser Bewindvoering. Naast mijn baan bij de Rabobank, waar ik inmiddels alweer ruim 21 jaar vermogende cliënten adviseer, wil ik mijn kennis en ervaring inzetten voor die cliënten die zelf niet (meer) in staat zijn om eigen keuzes te maken. Visser Bewindvoering wil graag financieel relevant zijn voor deze kwetsbare groep mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand hulp nodig hebben om (weer) grip te krijgen op de eigen financiële situatie.

Mijn juridische, fiscale en economische achtergrond maakt dat ik snel situaties overzie en een integraal plan van aanpak voor cliënten kan opstellen. Dit doe ik dan ook graag voor u.

Visser Bewindvoering is benoemd door de Rechtbank. Zij zien toe op strikte opleidingseisen en waarborgen van de interne organisatie, via het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM. Jaarlijkse audit en controle op de jaarrekening van Visser Bewindvoering vindt verplicht plaats. U kunt dus rekenen op een professionele organisatie.