Klachtenregeling

Download klachtenformulier

Tijdens onze gesprekken met u vragen wij naar de mate van tevredenheid van onze dienstverlening. Tevredenheid is ons uitgangspunt. Mocht dit niet zo zijn, geeft u dan gerust uw bezwaar aan. Hiervan kunnen wij leren. Mocht u bezwaar niet naar tevredenheid zijn afgehandeld, dan kunt u ook een klacht indienen bij Visser Bewindvoering. Wij zullen er alles aan doen om uw klacht tijdig en naar tevredenheid op te lossen, indien mogelijk. De volledige klachtenregeling kunt u hier inzien.